Михаела Ѓорчева

30 април 2014

Се одржа петтиот Меѓународен дијалог: исток-запад

На 25-ти и 26-ти април, 2014 се одржа петтата по ред Меѓународна научна конференција „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД“, организирана од Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р. Державин“. На конференцијата […]