Михаела Ѓорчева

15 април 2016

Се одржа седмиот Меѓународен дијалог: исток-запад

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржа седмата по ред меѓународна научна конференција – МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД со околу 150 […]
3 септември 2015

Втор ден од Меѓународниот филозофски дијалог: исток-запад

Во Скопје, Свети Николе и Охрид од 2 до 4 септември се одржува ПРВИОТ МЕЃУНАРОДЕН ФИЛОЗОФСКИ ДИЈАЛОГ ИСТОК–ЗАПАД – СИМПОЗИУМ НА ТЕМА „НАУКА И РЕЛИГИЈА“ со […]
2 септември 2015

Прв меѓународен филозофски дијалог: исток-запад на тема „Наука и религија“

Истакнати научни работници и филозофи од Велика Британија, Русија, Македонија, Србија и Хрватска денес се собраа на Првиот меѓународен филозофски дијалог: исток-запад на тема „Наука и […]
18 април 2015

Се одржа шестиот Меѓународен дијалог: исток-запад

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе овие два дена (17-ти и 18-ти април) е домаќин на Шестата меѓународна научна конференција „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД“ […]
30 април 2014

Се одржа петтиот Меѓународен дијалог: исток-запад

На 25-ти и 26-ти април, 2014 се одржа петтата по ред Меѓународна научна конференција „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД“, организирана од Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р. Державин“. На конференцијата […]