Се одржа седмиот Меѓународен дијалог: исток-запад

Втор ден од Меѓународниот филозофски дијалог: исток-запад
3 септември 2015
Се одржа вториот меѓународен филозофски дијалог: ИСТОК-ЗАПАД
7 октомври 2016

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржа седмата по ред меѓународна научна конференција – МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД со околу 150 учесници.

На конференцијата освен истакнати научни работници од Македонија, присуствуваа и претставници од Санкт-Петербуршкиот државен универзитет од Русија, Педагошкиот државен универзитет од Липецк, Русија, Тамбовскиот државен универзитет од Тамбов, Русија.

Од Балканот присутни беа претставници од универзитетот ВИТЕЗ од БиХ, Паневропски универзитет од БиХ, Приштински универзитет (Косовска Митровица), Нов бугарски универзитет (Софија) итн.

13012625_1172947359382675_117276343266270838_n12963761_1172947722715972_1449780842474272677_n12985412_1172947766049301_1865721272454818672_n12987151_1172946949382716_8523890060866422183_n12961729_1172949696049108_9214537588257255888_n12993554_1172940932716651_1962180356881013391_n