Финансиски услови


Трошоци и начин на плаќање:


 

Една страна текст уреден по техничките карактеристики на конференцијата

1 автор

15 евра
2 автори 20 евра
Повеќе од 2 автори

25 евра

 


  • *Бесплатно списание добиваат максимум тројца учесници кои се автори на еден ист труд. За секој нареден автор што сака да подигне списание се доплаќа 15 евра на денот на подигнување на списанието.
  • ** Ноќевање се доплаќа 30 евра по учесник

Онлајн уплата


Котизацијата за учество можете да ја платите онлајн. За да направите онлајн уплата, потребно е да аплицирате на конференцијата со Вашиот труд. Доколку е одобрен, ќе Ви биде доставен линк за онлајн уплата на котизацијата.


Уплата во банка


Доколку сакате да уплатите во банка, за учесниците од Република Северна Македонија уплатата може да се врши на следнава смeтка:

Сметка:  380173149600141
Банка:  Прокредит банка Скопје
Примач: Меѓународен Славјански Универзитет – Св. Николе.


Уплатата за странските државјани се врши на следнава сметка во евра:

IBAN: MK07200002273146492
SWIFT CODE: STOBMK2X
Банка на примач: Стопанска Банка АД Скопје
Примач: Меѓународен Славјански Универзитет Св. Николе


Дополнителни информации


На котизацијата задолжително да се посочи насловот на конференцијата, презиме и име на учесникот, или доколку се повеќе автори, името на првиот автор. Оброците за учесниците на конференцијата се обезбедени од страна на организаторите на конференцијата (доколку е со физичко присуство). Патните трошоци не се покриени од организаторот.