Повик за учество

Почитувани колеги,

Ве покануваме да учествувате на 13-тата меѓународна научна конференција «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД» (со објавување на трудовите во истоименото меѓународно списание), која ќе се одржи во Свети Николе, Р. Северна Македонија, во периодот од 10-ти до 11-ти јуни, 2022 година. Годинава конференцијата ќе се одржи во хибридно издание со физичко присуство и истовремено ќе се овозможи и онлајн учество преку платформата Zoom.

Кликнете на сликата за да го преземете Информативното писмо во pdf формат.Како и секоја година, конференцијата е со меѓународен Организациски и Уредувачки Одбор од следниве држави: Северна Македонија, Србија, Русија, Бугарија, Хрватска и Босна и Херцеговина.