Се одржа осмата меѓународна научна конференција на Славјански

Се одржа вториот меѓународен филозофски дијалог: ИСТОК-ЗАПАД
7 октомври 2016
Започна Третиот меѓународен филозофски дијалог „Исток – Запад“
5 октомври 2017

Денес на 28.04.2017, се одржа осмата по ред меѓународна научна конференција „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД“, организирана од Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р. Державин“. На конференцијата пристигнаа повеќе од 200 научни трудови, кои беа објавени во зборник од конференцијата.

На конференцијата зедоа учество повеќе од 200 учесници од Македонија, Србија, Бугарија, Русија, Босна, и Херцеговина и Виетнам.
Од Русија годинава гостуваат три делегации од Липецк, Тамбов и Пјатигорск. Исто така на отварањето на конференцијата гостуваа претставници од Амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија.