Се одржа вториот меѓународен филозофски дијалог: ИСТОК-ЗАПАД

Се одржа седмиот Меѓународен дијалог: исток-запад
15 април 2016
Се одржа осмата меѓународна научна конференција на Славјански
28 април 2017

Истакнати научни работници и филозофи од Полска, Србија, Македонија и Бугарија се собраа на вториот меѓународен филозофскидијалог: ИСТОК-ЗАПАД. Организатори на настанот беа Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Филозофско друштво на Македонија, со поддршка на МАНУ.

Првата работна сесија се одржа во Македонската академија на науките и уметностите, на петти октомври. На шести октомври дијалогот продолжи на Славјански во Битола а на седми октомври се одржа третата сесија во Охрид.