Успешно се одржа 7. Меѓународен филозофски дијалог „Исток-Запад“

Се одржа 13-та Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД“
10 јуни 2022

Околу 20 врвни филозофи од универзитети од САД, Србија, Шпанија, Тајван, Русија, Словенија, Хрватска, Грција,Босна и Херцеговина, Северна Македонија и др. земаат учество на Седмиот меѓународен филозофски дијалог „Исток – запад“.Во организација на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), Меѓународен Славјански Универзитет, Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” од Скопје и Филозофското друштво на Македонија од 5 до 7 октомври 2022 година се одржува Седмиот меѓународен филозофски дијалог „Исток – Запад“. Отворањето и првата сесија на филозофскиот дијалог се одржаа на 5 октомври 2022 во просториите на МАНУ, со почеток од 10:00 часот. На 6 и 7 октомври 2022 сесиите се одржаа во Mayberry Highway Hotel во Свети Николе.

Свои излагања имаа:

Академик Владо Камбовски, Р. С. Македонија – „WESTERN AND EASTERN PHILOSOPHICAL THOUGHT: DIVISION AND ENCOUNTERS“
Академик Витомир Митевски, Р. С. Македонија – „PHILOSOPHY BETWEEN WEST AND EAST IN ANCIENT TIME AND TODAY“
Проф. д-р Виорел Визуреану, Романија – „GLOBALIZATION: (NOT ONLY) WEST TO EAST, (BUT ALSO) EAST TO WEST, ANTIQUITY AND MIDDLE AGE PERSPECTIVES“
Проф. д-р Предраг Чичовачки, САД – „THE MASK OF THE PERSONALITY: EAST AND WEST“
Љубомир Гајдов, Р. С. Македонија – „BARBARIZATION OF EARLY GREEK PHILOSOPHY“
Проф. д-р Драган Проле, Р. Србија – „HOW THE CAVE COULD TOTALIZE ITSELF? LEVINAS AND THE QUESTION OF UNITY OF PAGAN AND CHRISTIAN WORLD“
Доц. д-р Гашпер Пирц, Словенија – „NORMATIVITY AND UNDERSTANDING IN EUROPEAN SOCIETY AFTER COVID-19 CRISIS“
Проф. д-р Бошко Караџов, Р. С. Македонија – „ARISTOTLE`S EPAGOGE AND THE CONCEPT OF EPISMETIC INDUCTIVE REASONING“
Проф. д-р Александар Ускоков, САД – „MAKING SENSE OF RELIGIOUS EXPERIENCE: JIVA GOSVAMIN AND LEARNED PERCEPTION“
Проф. д-р Јасмина Поповска, Р. С. Македонија – „WHY DO WE NEED ARISTOTLE`S PHRONESIS TODAY?“
Проф. д-р Гаја Лукас Чуфер, Словенија – „FEMINISM AND ANCIENT PHILOSOPHY“
Доц. д-р Александар Стаматов, Тајван – „DAOIST PHILOSOPHY IN CONTEMPORARY CONTEXT IN THE EAST AND WEST“
Проф. д-р Васил Глучман, Словачка – „TRADITIONS IN SLOVAK PHILOSOPHY AND ETHICS: BETWEEN THE WEST AND THE EAST“
Проф. д-р Ернесто Хедереро дел Кампо, Шпанија – „TRACES OF ANCIENT PHILOSOPHY IN LUDWIG WITTGENSTEIN“
Проф. д-р Евангелос Д. Протопападокис, Грција – „POSIDONIUS`S NOTION OF SYMPATHY AND ITS INFLUENCE ON ARNE NAESS`S ONTOLOGY“
Проф. д-р Игор Радев, Р. С. Македонија – „MOST SOLEMN SILENCE BEFORE THE RAISED FLOWER THE TRANSMISSION OF KNOWLEDGE AND THE (DIS)TRUST OF LANGUAGE IN THE PLATONIC AND THE CHAN BUDDHIST TRADITION“
Проф. д-р Сердар Озтурк, Р. Турција – „CONSTRUCTING GENERIC HUMANITY BY BRIDGING WEST AND EAST THROUGH MOVIES“

Годинешна тема на собирот беше „THE HERITAGE OF ANCIENT PHILOSOPHY AS A BRIDGE BETWEEN EAST AND WEST“. На овој настан секоја година учество земаат истакнати академици, професори и филозофски истражувачи од повеќе земји.