Notice: wpdb::prepare е неточен. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). За повеќе информации погледнете Откривање грешки во WordPress. (Оваа порака беше додадена во верзијата 4.8.3.) in /home/slavinst/public_html/konferencii/wp-includes/functions.php on line 4139
Аплицирање – Конференциски Центар

Аплицирање

Доставување на статијата:

Барањето, материјалите и потврдата за уплата за котизација се испраќаат во посебни фајлови, но во иста електронска порака, со назнака „За учество на осма Меѓународна конференција“. Ве молиме обратете внимание на следново:

  • Името на фајлот со трудот треба да биде „труд (и презимето на авторот)“
  • Името на фајлот со барањето треба да биде „барање“
  • Името на фајлот со скенираната уплатница за уплатена котизација треба да биде „уплата (и презимето на авторот)

Барањето за учество и статијата Ве молиме да ги испратите на следнава e-маил адреса: konferencija@msu.edu.mk, најдоцна до 20.03.2017. По доставувањето на трудот, доколку не добиете одговор во рок од 48 часа на меил адресата од која сте го пратиле трудот, Ве молиме контактирајте не на еден долунаведените телефонски броеви. Трудовите кои ќе бидат доставени после горенаведениот рок, нема да бидат објавувани. 

Организациониот одбор го задржува правото за избор на статиите. Конференцијата ќе се одржи на 28-ми и 29-ти aприл 2017 година во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” во Свети Николе.

Учесниците кои доаѓаат од други градови (земји) ги молиме да го потврдат своето присуство најдоцна до 1-ви април 2017-та година и да остават телефон за контакт.

Трудовите на учесниците на конференцијата ќе бидат издадени во публикација по одржувањето на конференцијата. Примероците од списанието на учесниците ќе им бидат доставени по пошта на адресата која ќе ја наведат во барањето.