Во Охрид заврши Четвриот филозофски дијалог „ИСТОК-ЗАПАД“

The Philosophical dialogue continued at the International Slavic University in Bitola
4 октомври 2018
На МСУ во Свети Николе се одржа јубилејната десетта Меѓународна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК – ЗАПАД“
19 април 2019
Во „Куќата на Уранија“ во Охрид заврши 4тиот меѓународен филозофски дијалог „ИСТОК-ЗАПАД“.
 
Последната сесија на дијалогот се одржа на 6-ти октомври со излагањата на д-р Дарија Рупчиќ Келам, проф. д-р Амир Музур и доц. д-р Ива Ринчиќ од Хрватска, проф. д-р Мајкл Џорџ од Канада, доц. д-р Евангелос Протопападакис од Грција, проф. д-р Бардил Чипи од Албанија и проф. д-р Трајче Стојанов од Македонија.
 
Тема на симпозиумот оваа година е „Биоетиката на крстопат“, а е во организација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“, Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) и Филозофското друштво на Македонија (ФДМ).